Harcikn Dank ! A dank ojch zejer!   Shabat Shalom!   jest dniem "świętego zgromadzenia"  (III Mojż. 23,3). Poster
$18.03Harcikn Dank ! A dank ojch zejer! Shabat Shalom! jest dniem "świętego zgromadzenia" (III Mojż. 23,3). Poster
Sabat jest jak wspaniały witraż – z zewnątrz nie widać jego piękna! jest radosnym wspólnym nabożeństwem  (Łuk. 4,16; Dz. 16,13 .Harcikn Dank ! A dank ojch zejer!  Poster
$14.42Sabat jest jak wspaniały witraż – z zewnątrz nie widać jego piękna! jest radosnym wspólnym nabożeństwem (Łuk. 4,16; Dz. 16,13 .Harcikn Dank ! A dank ojch zejer! Poster