Translation - Babu by Ariella Kornmehl

“Babu.”
Quickly, I hang up.
Now I know his name.
I’m mad and have to think. What will I do with him, how can I punish him?
I wait until late in the evening. I call again. He doesn’t sound as if my call has woken him. Shame. I let him say “hello” several times. I wait patiently. Only once he starts swearing do I quickly hang up.
I go to bed knowing what I’ll do first thing tomorrow morning.
This time he waits for me to say something. I’m silent. He’s getting nervous. Does he know that it’s me?
He knows what I look like.
We’ve seen each other briefly.
I’d recognize him and his voice; immediately.
I call at least ten times today. I must be driving him nuts.
Usually I hang up straight away but not always. Just now, I waited until he’d stopped swearing and there was silence. He asked me a question. Who was I. And then, did we know each other from somewhere.
Yes, we knew each other from somewhere.
I didn’t answer.
I’ve been speaking to Babu now for two days. At least; I call and he yells, furiously.
That makes me smile.
He doesn’t know my smile.
I have to think of something else; it can’t go on like this.
Every time I hang up I wonder what I’m up to.
I should put it behind me.
He’ll go on with a pre-pay..
Without me.
Today I cancel the account on my stolen mobile phone.

Original Dutch

“Met Babu”.
Ik leg snel neer.
Nu weet ik hoe hij heet.
Ik ben kwaad en moet nadenken. Wat ga ik met hem doen, hoe kan ik hem straffen?
Ik wacht tot het ‘s avonds heel laat is. Ik bel nog een keer. Hij klinkt niet alsof ik hem wakker bel. Jammer. Ik laat hem meerdere malen ’hallo’ roepen. Ik wacht geduldig. Pas als hij begint te vloeken leg ik vlug neer.
Ik ga slapen en weet wat ik de volgende ochtend als eerste zal doen.
Nu wacht hij tot ik iets zeg. Ik zwijg. Hij wordt nerveus. Weet hij dat ik het ben?
Hij weet wel hoe ik eruit zie.
We hebben elkaar kort gezien.
Ik zou hem herkennen en zijn stem inmiddels ook.
Ik bel vandaag wel tien keer. Hij moet gek van me worden.
Meestal leg ik meteen weer neer, maar niet altijd. Daarnet wachtte ik totdat hij uitgevloekt was en er een stilte ontstond. Hij stelde me een vraag. Wie ik ben. En daarna, of we elkaar ergens van kennen.
Ja, we kennen elkaar ergens van.
Ik antwoordde niet.
Ik spreek Babu nu al voor de tweede dag. Tenminste, ik bel en hij roept vol woede. Dan moet ik glimlachen.
Hij kent mijn glimlach niet.
Ik moet iets anders bedenken, dit kan zo niet doorgaan.
Iedere keer als ik heb neergelegd, vraag ik me af waar ik mee bezig ben.
Ik moet me er bij neerleggen.
Hij zal met een kaart verder gaan.
Zonder mij.
Vandaag beëindig ik het abonnement van mijn gestolen mobiele telefoon.

Translation - Babu by Ariella Kornmehl

Faith Hunter

Brunswick, Melbourne, Australia

  • Artist
    Notes
  • Artwork Comments 2

Artist's Description

Translated with permission of the author.
Written in Dutch by Ariella Kornmehl
www.kornmehl.nl
Copyright Ariella Kornmehl

Translation by Faith Hunter
Copyright English Translation Faith Hunter 2008
Any reproduction, modification, publication, transmission, transfer, or exploitation of any of the content, for personal or commercial use, whether in whole or in part, without written permission from myself is prohibited. © All rights reserved~Faith Hunter 2000-2008

Artwork Comments

  • bellmusker
  • Faith Hunter
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.