We are more! To all European!

http://www.wearemore.eu/manifesto/

To all Europeans!
Our culture is dying. Cinemas, galleries, books … art in a broad aspect of the argument disappears. Fewer and fewer funds going to education ‘spiritual’ – more often, instead of ‘food for the soul’ we have ‘pop’ of the work that we forget tomorrow, but we saw them yesterday.
It is important that everyone understand how important is this manifesto. With it we, the authors – both big and small, and those who want to promote themselves and the arts broadly defined as ‘good’ and ‘beauty’ we will promote further.
Let us show that we care!
Sign it, because it does not cost anything, and make us not only pleasure but also for our children! Let us show that we are more, and that we can!

Please continue to share a link to the manifesto. I know many of you recognize this as a “chain” that is not worth sending. But maybe it is worth a try? Perhaps thanks to your art develops voice and come out from underground?
___________________________________________________________
Do wszystkich Europejczyków!
Nasza kultura zamiera. Kina, galerie, książki… sztuka w szerokim aspekcie rozumowania zanika. Coraz mniej funduszy przekazywanych na kształcenie ‘duchowe’ – coraz częściej, miast ‘strawy dla duszy’ mamy ‘popowe’ dzieła, o których zapominamy jutro, choć widzieliśmy je wczoraj.
Ważne jest, by wszyscy zrozumieli, jak istotny jest ten manifest. Dzięki niemu my, twórcy – zarówno ci wielcy jak i ci malutcy, którym zależy na promowaniu siebie i sztuki szeroko rozumianej jako ‘dobra’ i ‘piękna’ bedziemy promować się dalej.
Pokazujmy, ze nam zależy!
Podpiszmy się, bo nie kosztuje to nic, a sprawi przyjemność nie tylko nam, ale i naszym dzieciom! Pokażmy, że jest nas więcej, i że umiemy!

Proszę, udostępniajcie dalej link do manifestu. Wiem, ze wielu z was uzna to za “łańcuszek”, który nie jest wart przesłania. Ale może jednak warto spróbować? Może dzięki WASZEMU głosowi sztuka rozwinie się i wyjdzie z podziemia?

http://www.wearemore.eu/manifesto/

We are more! To all European!

Kagara

Cieszyn, Poland

  • Artist
    Notes
  • Artwork Comments 1

Artist's Description

A short manifesto about art

Tags

manifesto

Artwork Comments

  • MINDSET
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.