Good luck for you everyday

Good luck for you every day

Corbera De Llobregat, Spain

 • Available
  Products
  10
 • Artist
  Notes
 • Artwork Comments 4

Wall Art

Home Decor

Bags

Stationery

Artist's Description

We are starting a campaign to raise fundings for NACA orphanage through internet.
Buy t-shirts, calendars and photos from the documentary “Good luck for you everyday” and help the children of NACA Orphanage!
Make a difference buying a Christmas present that will contribute to make possible that NACA Orphanage will keep helping through education, art and music the poor and orphan kids of Cambodia!
80% of the money will go directly to cover the needs of NACA children.

Thank you for your collaboration.
And as the NACA’s kids say: Good luck for you everyday.

[CAT]
Iniciem aquesta campanya via internet, per a realitzar una recol·lecta per l’orfenat NACA.
Compra samarretes, calendaris i fotos del documental “Good luck for you everyday” i d’aquesta forma ajuda els nens i nenes de l’orfenat NACA.
Marca la diferencia fent un regal de nadal i reis, que contribuirà a fer possible que l’orfenat NACA segueixi ajudant als nens pobres i orfes de Cambodja mitjançant l’educació, la música i la dansa!
El 80% dels diners recol·lectats anirà destinat a cobrir les necessitats de l’orfenat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
I com diuen els nens de NACA: Good luck for you, everyday.

[CAST]
Iniciamos esta campaña via internet, para realizar un recolecta para el orfanato NACA.
Compra camisetas, calendarios y fotos del documental “Good luck for you everyday” y de esta forma ayuda los niños y niñas del orfanato NACA.
Marca la diferencia haciendo un regalo de navidad y reyes, que contribuirá a hacer posible que el orfanato NACA siga ayudando a los niños pobres y huérfanos de Camboya mediante la educación, la música y la danza!
El 80% del dinero recolectado, irá destinado a cubrir las necesidades del orfanato.

Muchas gracias por vuestra colaboración
Y com dicen los niños de NACA: Good luck for you, everyday.

N.A.C.A ORPHANAGE
Created in 1999 by the marriage Savang, and, above all, due to the ongoing fight carried out by the figure of Mama (Peng Phan), to contribute to the improvement of children problems originated in the social unstructuration caused by Pol Pot’s dictatorship. N.A.C.A (National Action Culture Association) orphanage opened its doors in 2001, to foster all those boys and girls that, due to the economic shortage of their families, they could not be granted regular studies nor an ongoing sanitary control. Nowadays, 30 children, from 6 to 18 years old, are under Peng Phan’s care.

[CAT]
Creat al 1999 pel matrimoni Savang, i sobretot per la lluita continuada de la figura de la Mama (Peng Phan), per contribuïr a millorar la problemàtica infantil, causa de la desestructuració social ocasionda per la dictadura del Pol Pot. L’orfenat N.A.C.A va obrir les portes de casa seva al 2001, per acollir a tots aquells nens i nenes que, per mancança econòmica de les seves famílies no els podien oferir uns estudis reglamentats ni un control sanitàri continuat. Actualment són 30 infants amb edats compreses entre els 6 i 18 anys, que están sota la cura de Peng Phan.

[CAST]
Creado al 1999 por el matrimonio Savang, y sobre todo por la lucha continuada de la figura de la Mama (Peng Phan) por contribuir a mejorar la problemática infantil, causa de la desestructuración social ocasionada por la dictadura del Pol Pot. El orfanato N.A.C.A abrió las puertas de su casa en el 2001, para acoger a todos aquellos niños y niñas que, por carencia económica de sus familias, no les podían ofrecer unos estudios reglamentados ni un control sanitario continuado. Actualmente son 30 niños con edades comprendidas entre los 6 y 18 años, que están bajo el cuidado de Peng Phan.

Artwork Comments

 • anomaly1973
 • anomaly1973
 • berndt2
 • Sue Cullumber
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.