Hetze tegen Amsterdamse herten

Normaal doe ik dit niet maar kan niet anders nu….

Hetze tegen Amsterdamse herten

22 december 2009
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de Gemeente Amsterdam dwingen damherten in de Waterleidingduinen te laten schieten. U kunt actie ondernemen om de onzinnige hetze tegen deze mooie dieren een halt toe te roepen.

Waar gaat het om?
In 2004 heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten dat er de komende 5 jaar niet op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zou worden geschoten. Op een aantal plaatsen langs de grens van het gebied zouden hekken en verkeersremmende maatregelen worden genomen. Nu, 5 jaar later, zijn die nog lang niet overal gerealiseerd. Begin december meldt de verantwoordelijke gedeputeerde van Noord-Holland, Jaap Bond, in de pers dat er te veel damherten in dit gebied aanwezig zijn en dat een deel daarvan moet worden afgeschoten. De dieren zouden een gevaar vormen voor het verkeer en bewoners klagen over overlast door damherten in hun tuinen. De gemeente Amsterdam wordt nu zwaar onder druk gezet door de provincie Noord-Holland, maar ook door enkele gemeenten (o.a. Bloemendaal en Zandvoort) om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor de ‘damherten problematiek’. De provincie heeft zelfs gedreigd dat als Amsterdam geen toestemming geeft voor afschot de provincie zelf een zogenaamde aanwijzing zal afgeven, dat wil zeggen dat de provincie zelf jagers aanwijst die tegen de wil van de eigenaar van het gebied in de AWD op damherten mogen gaan schieten. De directe aanleiding voor deze dreigende taal is een ongeluk waarbij een 18-jarige automobilist licht gewond raakte, mogelijk doordat hij schrok van een hert. Opmerkelijk: dit ongeluk vond plaats op vele kilometers afstand van het gebied waar de herten zouden moeten worden geschoten!

Waarom is afschot onnodig?
Damherten komen al sinds eind jaren ’50 in Kennemerland voor en zijn afkomstig uit het voormalige Provinciale Ziekenhuis in Santpoort. Ze zijn nooit uitgezet in de AWD. Van overbevolking, honger of schade in het gebied is geen sprake. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in dit gebied plaats is voor veel meer damherten. Overal in Kennemerland kunnen damherten worden aangetroffen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dieren die op kilometers afstand van de AWD worden aangetroffen op een of andere manier een relatie met dat gebied hebben. Het overgrote deel van de herten in de AWD verlaat dit gebied nooit. Het is dan ook onzinnig te verwachten dat het schieten van damherten in de AWD eventuele overlast elders in Kennemerland zou kunnen verminderen. Sterker nog, door het schieten binnen de AWD is de kans groot dat de dieren het gebied juist worden uitgejaagd met alle gevolgen van dien. Als de provincie werkelijk iets aan de verkeersveiligheid zou willen doen, is de enige effectieve maatregel het handhaven van de maximumsnelheid rondom het duingebied.

Ondersteuning en protest
De gemeente Amsterdam wekt tot nu toe de indruk niet te willen buigen voor de bestuurlijke druk van de provincie. Naar verwachting zal deze druk de komende weken nog worden opgevoerd. De Faunabescherming roept daarom iedereen op een mail te sturen naar de verantwoordelijk wethouder van Amsterdam, Maarten van Poelgeest, om hem een hart onder de riem te steken. Daarnaast roept De Faunabescherming iedereen op een mail te sturen naar de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond, om te protesteren tegen zijn voornemen om damherten af te schieten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp namens de damherten!
kijk op
http://www.faunabescherming.nl/
onder Hetze tegen Amsterdamse herten
stuur twee door faunabescherming voor gemaakte brieven door middel van naam en Email

Journal Comments

 • Marjolein Katsma
 • DutchLumix
 • Hans Bax
 • DutchLumix
 • JUSTART
 • DutchLumix
 • Adri Padmos
 • DutchLumix
 • foppe47
 • DutchLumix