Вдповд до дпа з математики 9 клас 2007 бурда

※ Download: Вдповд до дпа з математики 9 клас 2007 бурда

ДПА-2018 з математики в основній школі 9 клас з математики проводиться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме: «Математика. Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 варіантів контрольних робіт якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини. Перша частина — 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо. Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках. Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні завчасно ознайомлені. Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики. У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати весь курс математики 5-9 класу. Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21. Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють. Складено на підставі орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу, відповідно до від 27 березня 2018 року. В нас така ситуація. Вчитель сказав, що на ДПА буде 16 варіантів, нас в класі 29 учнів. В збірнику там де ми готувалися збірник завдань з ДПА 2014 рік Мерзляк, Полонський, Якір там 80 варіантів. Які варіанти там будуть вчитель нам не пояснив. В мене запитання: чи повинен вчитель сказати нам, які конкретно варіанти будуть на ДПА, наприклад: з 1 по 16, чи з 16 по 32 і так далі?

Вдповд до дпа з математики 9 клас 2007 бурда

comprahisro

Joined September 2018

  • Artist
    Notes
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.