Blank walls beware. Code WALLBETTER gets 30% off posters & tapestries.

About Cty Bắc Trường Sơn
  • Joined April 2020

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách – TT Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

Achievements
THis is a loading placeholder