Miracle of love and life ....through the waters of Baptism born again and made members of the Church. Sakrament chrztu.

 • Available
  Products
  9
 • Artist
  Notes
 • Artwork Comments 8

Wall Art

Home Decor

Bags

Stationery

Artist's Description


Andrzej Goszcz . Fotografia portretowa i ślubna.
http://www.wcct.republika.pl/ag/pl.html
Wedding & Bridal Photographers of the Word Featured Member.

email: andrewgoszcz@gmail.com
mobil: 0048601417000 , 601-417-000 .
Canon Eos 5D Mark III . Canon 135 mm f/2
Andrzej Goszcz . Fotografia portretowa i ślubna.
FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA.
Dr. Andrzej Goszcz
Kraków. tel. 48 601 417 000.

For appointments:
andrewgoszcz@gmail.com
Foto__Art@op.pl
http://www.wcct.republika.pl/ag/pl.html
http://www.redbubble.com/people/andgoszcz
Canon EOS 5D Mark II . Canon 135 mm f/2.

For Roman Catholics, baptism by water is a sacrament of initiation into the life of the children of God
Baptism has been called a sacrament and an ordinance of Jesus Christ.
All my material is subject to Copyright © 2012 All Rights Reserved
All images & copyrights belong to me. These images do not belong to the public domain. Found to replicate, reproduce, circulate, distribute, download, manipulate or otherwise use my images without my written consent will be in breach of copyright laws as well as contract laws (for which 3rd parties which are involved may take joint action with me against you). Please honor & respect creative licensing & do not steal my art or anyone else’s. Please do not use this art without written permission from me. Thank you.
If you would like to host my Image on a blog contact me to get Express Written Permission to do so. A direct link back to my gallery from where you obtained the Image is required, with my name.
My art sales are powered by RedBubble.com. RedBubble offers a simple money-back guarantee, gold star customer service, and assures safe online transactions by using 128-bit SSL encryption – an industry standard. RedBubble accepts credit cards as well as PayPal
Satisfaction Guarantee. XoXo

Ks. Marcin
Moderator

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest (łac. baptismum)
2. Bierzmowanie (confirmatio)
3. Najświętszy Sakrament (eucharistia)
4. Pokuta (paenitentia)
5. Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
6. Kapłaństwo (sacri ordines)
7. Małżeństwo (matrimonium)

Według Katechizmu Kościoła Ktolickiego “akramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Katolicka doktryna mówiąca, że jest 7 sakramentów, formowała się dość długo: W XI w. św. Piotr Damiani wymieniał 12 sakramentów. Oprócz znanych nam siedmiu uznawano np.: namaszczenie na króla, dedykację kościoła, konsekrację dziewic, poświęcenie zakonnic i obmycie nóg w Wielki Czwartek. Inni dodawali jeszcze jałmużnę. Hugo od św. Wiktora, zaproponował zawężenie jej znaczenia i do sakramentów zaliczył oprócz uznawanych obecnie również wcielenie Chrystusa, Kościół, wodę święconą, święte rany, znak krzyża i śluby. Liczba 7 pojawiła się dopiero w XII w.. W rzeczeniach Kościoła liczba siedmiu sakramentów pojawia się w 1208 w Wyznaniu wiary przepisanym Waldensom, gdzie wymienia się je wszystkie, na Soborze Liońskim II (1274) (w Wyznaniu wiary Michała Paleologa), a następnie Florenckim (1439). Sobory te stwierdziły, że jest siedem sakramentów i wyliczyły je. Sobór trydencki stwierdził zaś zdecydowanie, że jest ich „ani więcej, ani mniej jak siedem”. Takie jest więc stanowisko teologii i wiary katolickiej.

Podział sakramentów
Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych i warunkowo małżeństwo, małżeństwo po raz kolejny może zawrzeć jedynie wdowiec lub wdowa).
Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej – tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów chrzest, pokuta. Przewidziany jest jednak wyjątek co do Komunii i namaszczenia chorych. Jeśli chory nie może wyznać grzechów przed udzieleniem mu sakramentu namaszczenia, to ten sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, jeśli chory chce przebaczenia. Komunię zaś można przyjąć w stanie grzechu ciężkiego w przypadku niemożności przystąpienia do spowiedzi i bardzo ważnej przyczyny przyjęcia Najświętszego Sakramentu.
[u]Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego [/u](chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (święcenia, małżeństwo)

Skuteczność i znaczenie sakramentów
W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne “ex opere operato” (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia – najważniejszy sakrament – jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta – misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych – misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje (ex opere operantis – na podstawie tego, czego dokonał działający).

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:

 • sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,
 • kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,
 • są one konieczne do zbawienia,
 • są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu,
 • z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.

Artwork Comments

 • RajS
 • © Andrzej Goszcz,M.D. Ph.D
 • Maria Moro
 • © Andrzej Goszcz,M.D. Ph.D
 • LudaNayvelt
 • © Andrzej Goszcz,M.D. Ph.D
 • © Andrzej Goszcz,M.D. Ph.D
 • LudaNayvelt
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.