Sabat jest jak wspaniały witraż – z zewnątrz nie widać jego piękna! jest radosnym wspólnym nabożeństwem (Łuk. 4,16; Dz. 16,13 .Harcikn Dank ! A dank ojch zejer!

Greeting Cards

Size:
$2.80
 • Product
  Info
 • Product
  Reviews
 • Available
  Products
  9
 • Artist
  Notes
 • Artwork Comments 2

Sizing Information

Small Greeting Card Large Greeting Card Postcard
4" x 6" 5" x 7.5" 4" x 6"

Features

 • Custom printed for pretty much every special thing there is
 • Digitally printed cards on heavyweight stock
 • Uncoated blank interior provides a superior writing surface
 • Each card comes with a kraft envelope for mailing or gifting

Reviews

Wall Art

Home Decor

Bags

Stationery

Artist's Descriptionhttp://www.youtube.com/watch?v=azaR2qQkySI&...
All my material is subject to Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Sabat jest jak wspaniały witraż – z zewnątrz nie widać jego piękna. Dopiero od środka uwidocznia się cała jego chwała. Aby go ujrzeć w całej pełni, musimy wejść do świątyni prawdy. Gdy to uczynimy, ujrzymy wspaniałe barwy i światło, tak iż ze zdumieniem i wdzięcznością będziemy wielbić Tego, który dał nam tak wspaniały dar!

My art sales are powered by RedBubble.com. RedBubble offers a simple money-back guarantee, gold star customer service, and assures safe online transactions by using 128-bit SSL encryption – an industry standard. RedBubble accepts credit cards as well as PayPal.
Stisfaction Guarantee.

Artwork Comments

desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait
desktop tablet-landscape content-width tablet-portrait workstream-4-across phone-landscape phone-portrait

10% off

for joining the Redbubble mailing list

Receive exclusive deals and awesome artist news and content right to your inbox. Free for your convenience.