1. The Mysterious Balkans

Photographs and Artwork of the Balkans including:- Albania, Bulgaria, Greece, Romania,Turkey, and all countries previously known as Yugoslavia.

The Unknown Albania!

This challenge closed over 8 years ago.

The Challenge

I start our series of challenges with the most unknown country from our region – Albania.
You can add your the best photo – but without macros and No human nudity, please!

I panjohur Shqipëria… :)
I start tona seri sfidat më të panjohur me vendin tonë nga rajoni – Shqipëri.
Ju mund të shtoni foto tuaj më të mirë, por pa macros dhe Asnjë pjesë lakuriqe të trupit të njeriut, ju lutem!

Nëse ju shihni ndonjë gramatikor gabimet – ju lutem, shkruani mua dhe unë do të rregulluar.

Judging / Voting Criteria

Please, vote for the best picture!

Ju lutem, të votojnë për foton më të mirë!

Rewards & Prizes

Winning entry will become the group avatar.
The winner will be member feature
The winner photos can be featured – only if they are upload to the group

Fitues i hyrjes do të bëhet grupi avatar. Fituesi do të jetë anëtare tipar Fituesi fotot mund të shfaqën – vetëm nëse ato janë në ngarkim të grupit.

Additional Information

Good luck!

Paç fat!

Cover Image: Mursi by KarenM

Completed

Browse All Entries