Polish Place/3 works a day only

Everyone who likes Poland is welcome

Recent Work

 • Shopping Run - Warsaw Poland by Norman Repacholi
 • Urban Geometry - Warsaw Poland by Norman Repacholi
 • Stained Glass Windows depicting the St. Vincent de Paul by Elzbieta Fazel
 • Gothic sculpture of Jesus Christ Abbey in Chelmno Poland by Elzbieta Fazel
 • Stand out Sausage - Warsaw Poland by Norman Repacholi
 • Shinn Family Adventure by James Lewis Hamilton
 • Pathway of Time - Warsaw Poland by Norman Repacholi
 • The Capuchin Church in Bydgoszcz Poland by Elzbieta Fazel
 • Klaryski Church in Bydgoszcz, Poland by Elzbieta Fazel
 • 1630 - Warsaw Poland by Norman Repacholi
 • Lake Bohinj by Dominika Aniola
 • Basilica in Koronowo Poland by Elzbieta Fazel

About This Group

This is a place for all artists from Poland and people who like this wonderful country or art made by Polish artists.

RULES
1. You don’t have to be from Poland to join this group. Everyone is welcome.
2. There’s no limit of works that you can submit- they don’t have to be related to Poland. But please remember that everyone deserves a fair feature so don’t submit a lot of works at once. 2-3 works per day in my opinion are enough.
3. Each month has a theme. Works related to it will be featured (if your work is related to the theme but wasn’t featured let us know).
4. No offensive images please.
5. And most of all- have fun :)

May theme: -


Jest to miejsce dla wszystkich artystów z Polski i ludzi, którzy lubią ten wspaniały kraj oraz sztukę tworzoną przez polskich artystów.

ZASADY
1. Nie musisz być z Polski, żeby dołączyć do tej grupy. Każdy jest mile widziany.
2. Nie ma limitu prac, które możesz dodać- nie muszą to być prace związane z Polską. Ale proszę pamiętaj, że każdy zasługuje na wyróżnienie, dlatego nie dodawaj zbyt wielu prac jednocześnie. 2-3 prace dziennie wystarczą.
3. Każdy miesiąc ma temat przewodni. Wszystkie prace z nim związane dodane zostaną do “Featured works” (jeśli Twoja praca dotyczy tego tematu a nie znalazła się w zakładce “Featured works” daj nam znać).
4. Nie można dodawać obraźliwych prac.
5. I przede wszystkim- udanej zabawy :)

Temat na maj: -

See the group rules and join this group here

Your Hosts