! Afrikaans, Beauty of Africa ❣️ - closed temporarily - 2/day Captured location required in description

Group Rules:

PLEASE ADD AFRICA IN YOUR DESCRIPTION! All work must be of Africa or pertaining to Africa.
TIK ASB. AFRIKA BY IN JOU BESKRYWING VAN JOU WERK! Alle werk moet omtrent Afrika wees.

Open to anyone for African images. Writing/Journals/T-shirts can be in AFRIKAANS / ENGLISH. Allowed: poetry, essays, short stories.

Moderators van hierdie groep het die reg om enige van die foto’s/kuns wat in die groep toegelaat is, as avatars (kentekens) te gebruik vir hierdie groep alleenlik

Groepreëls :
ONS REËLS IS OPGEDATEER: DIS MAKLIK EN EENVOUDIG!

Ons aanvaar Afrika se diere, insekte, blomme, grassoorte, landskappe, seetonele, mense, kleinvee en argitektuur. Geen reekse foto’s van dieselfde onderwerp nie. Geen buitelandse diere of enigiets anders wat nie in Afrika voorkom nie.
AS GEVOLG VAN WYD-VERSPREIDE RENOSTERSTROPERY SAL ONS NIE FOTO’S AANVAAR MET DIE NAAM VAN DIE WILDSPARK OF PLAAS NIE, NET ‘AFRIKA’ OF ‘SUID AFRIKA’ IS GENOEG.

- Hierdie groep is vir almal wat AFRIKA en Afrikaans/ Engels skryf, praat en verstaan.

- Alle vorme van kuns is welkom. Dit sluit skryf-en digkuns, skilder- en sketswerk, fotografie (eie werk asb.) en digitaal genereerde kuns in, solank dit in en van Afrika is.

(Dit bly die GASVROUENS se voorreg om te besluit wat toegelaat en wat NIE toegelaat mag word nie bv. slegs glasvlerkskoenlappers wat in Suid-Afrika gefotografeer is, sal toegelaat word.).

Onvanpaste foto-inskrywings in ons groep wat NIKS sê oor Suid-Afrika / Afrika sal nie toegelaat word nie.

Foto’s wat dof en uit fokus en nie van goeie gehalte is nie, word nie aanvaar nie. Dit is nie alleen net nadelig vir ons groep nie, maar ook vir jou beeld en toekomstige verkope hier op die Borrel!

Ons vra dat julle asb. die oorkoepelende tema van ons groep altyd in gedagte sal hou wanneer julle werk instuur. Dit gaan nie help om die woorde Suid-Afrika / Afrika by enige werk te voeg net om dit in die groep te kry nie. DIT MOET DIE VOLLE GLORIE VAN AFRIKA UITBEELD.

- Alle skryf- en joernaalposte/T-hemde asook digkuns mag AFRIKAANS / ENGELS wees en relevant ten opsigte van werk wat by die groep ingeskryf word. Sorg asb. dat keurige en beskaafde taal gebruik word. Kuns/ foto’s waarop AFRIKAANSE / ENGELSE woorde geskryf is, is baie welkom.

- Sluit ‘n beskrywing by jou werk in. *Wat het jou inspireer? Waar is die foto geneem? Noem die plek by die naam. Ons moet weet dat die foto/skildery van *AFRIKA is.

- Geen naaktheid, dieremishandeling of enige vorm van geweld nie.

DIE GROEP AANVAAR NIE:
Politieke of godsdienstige aanhitsing, wreedheid of pornografie nie.

- Die totale hoeveelheid werk per persoon is onbeperk.

- Moderators se goedkeuring is finaal. Ons het die reg om werk wat nie aan ons reëls beantwoord nie, af te keur. Moet dit asb. nie persoonlik opneem nie. Lees net weer die reëls en bring toepaslike veranderinge aan. Stuur dan weer jou werk in.

- Volg asseblief alle RB reëls en voorskrifte.

UITDAGINGS. Van vandag (11 April 2013) af vorentoe sal daar slegs een eerste plek wees in ons uitdagings en wel dié een wat deur RedBubble as die wenner verklaar is, ongeag die feit dat dieselfde hoeveelheid stemme behaal is. Almal wat aan die uitdaging deelgeneem het, sal ’n banier ontvang.

Ons sal moeite doen om soveel as moontlik blootstelling aan jou werk te gee.

Up-dated Group rules :

We have up-dated our rules and they are plain and simple, not complicated at all.

All Africa’s animals, insects, flowers, grasses, landscapes, seascapes, people, cattle and architecture. Nothing not AFRICA related. No “series” of images allowed. No religious images, cruelty or pornography.
DUE TO WIDE-SPREAD POACHING OF RHINOS, WE WILL NOT ACCEPT IF THE RESERVE WHERE THE PHOTO WAS TAKEN IS MENTIONED BY NAME AFRICA OR SOUTH AFRICA IS FINE.

Joining this group grants the moderator/s permission to use any works submitted to the group as avatars for challenges in this particular group only

- This group is for anyone who writes, speaks or understands Afrikaans/ English. It can be your home language or a second language.

- All forms of art is welcome. This includes writing, poetry, fine art, painting (in any medium), drawing, photography (your own work please) and digitally created or enhanced art.

No foreign or exotic animals or anything else that is not from or in Africa.
.
(Only the HOSTS have the privilege to decide what to allow and what NOT : Only glasswinged butterflies photographed in South Africa will be accepted )

Irrelevant photographic entries in our group that have got NOTHING to do with South Africa, or Africa won’t be allowed.

Photos that are of poor quality, either because it’s out of focus, very dark or just poorly presented are not accepted. Not only is this bad for the group, but, more importantly, it is bad for the artist’s on-line image and can affect sales severely. Please also refrein from submitting a “series” of images which all look almost the same.

Please keep the overall theme of the group in mind when submitting your artwork – this is a group about images portraying TYPICAL South African and African scenery, wildlife and cultures. IT MUST DEPICT THE FULL GLORY OF AFRICA!

- All writing, journal entries and poetry can be in Afrikaans / English and be relevant to works entered into the group. No foul or offensive language.
Art/photos with AFRIKAANS / ENGLISH writing on are welcome.

- Include a description in your work. What inspired you? Where was the photograph taken? Name the place. We MUST know that the inspiration is AFRICA. What medium did you use?

- No nudity, animal abuse or any form of violence.

- The total amount of submissions is currently unlimited.

THE GROUP DOES NOT ACCEPT:
Religious or political mockery, violence, horror or pornography.

- The Hosts’ decisions are final. We have the right to refuse anyone or anything that we don’t feel meets the guidelines. If you are rejected please do not take it personally, we need to adhere to the guidelines for the best interest of the group. If the work submitted does not give the group host a happy feeling it will be removed from the gallery.

If you feel your piece was rejected in error, please check the rules and resubmit if applicable.

CHALLENGES
From today (11 April 2013) onwards there will be no ties in Challenges – regardless of entries with the same number of votes, the winner declared by the Challenge Results is the one and only one winner! All those in the top ten regardless if tied or not will get a top ten banner if you are a member of this group.

We will continuously seek ways to promote you as an artist.

Please follow the RB guidelines and etiquette.

Above all, enjoy this group and have fun!! and