ANOTHER AWESOME SURPRISE AND HONOR !

THANK YOU mysterious buyer of my BIG 5 teeshirt!
I am humbly honoured, may my tee give you as much pleasure wearing it, as I have had in capturing every photo and designing it!
Baie dankie aan die onbekende koper van my Groot 5 teehemp
Dankie vir die “EER EN VOORREG”, my wens is dat hierdie koper net soveel genot in die dra daarvan gaan vind, as wat ek gehad het met die neem van elke foto, en die ontwerp van die teehemp daarna!
A BIG 5 TEESHIRT DESIGN ALL THE WAY FROM AFRICA

Journal Comments