!!!!!!

Warning!

Very important information! On the http://my.desktopnexus.com/SweetCh3rryKrush/upl... appear Stolen works of RedBubble. person who gives it there, THERE IS NO RIGHT TO THEM! It’s unlawful behavior should be as soon as possible boycotted and punished!
We put a lot of attention and effort to make our work was only in his edition, unique, beautiful and caused joy viewers. place them and safeguard so that others can admire them, and do not steal! if someone wants to wallpaper this and not another job – you can always send your query, or maybe. It is, after all, does not cost a lot of joy makes the creator.
Protect our work! Let’s see how many more of our works will be found on this website, reported that administrators at both RedBubble and there, on DesktopNexus.
Lawlessness should be terminated and the consequences – drawn as soon as possible.

Uwaga!

Bardzo ważna informacja! Na stronie http://my.desktopnexus.com/SweetCh3rryKrush/upl... pojawiają się KRADZIONE prace z RedBubble. osoba, która je tam daje, NIE MA DO NICH ŻADNEGO PRAWA! To bezprawne zachowanie powinno zostać jak najszybciej zbojkotowane i ukarane!
Wkładamy wiele uwagi i działań, by nasze prace były jedyne w swoim wydaniu, niepowtarzalne, piekne i sprawiały radośc oglądającym. umieszczamy je i zabezpieczamy po to, by inni mogli je podziwiać, a nie kraść! jesli ktoś chce na tapetę taką a nie inną pracę – zawsze może wysłać zapytanie, czy może. To wszak nie kosztuje, a sprawi sporo radości twórcy.
Chrońmy nasze prace! Sprawdźmy, ile jeszcze naszych dzieł się znajdzie na tej stronie, zgłaszajmy to administratorom zarówno na RedBubble jak i tam, na DesktopNexus.
Bezprawie powinno zostac zakończone, a konsekwencje – wyciągnięte jak najszybciej.

Journal Comments

  • newbeltane
  • Kagara