Deck out your device with 15% off smartphone cases & laptop skins. Use code DEVICE15.

My wonderful memories/Moje wspaniałe wspomnienia

Everything about memories / Wszystko o wspomnieniach

About This Group

These are things that we want to preserve the memory forever. Our closest. Those who mean the most to us. Animals that experienced as many great moments and we were closer than friends. Places to go back, we will always have memories, because there it has become something that is important to us.
In this group we want to show that there are places, people and animals who have been or are still an inspiration for us, something that is important, valuable and close.


Są rzeczy, które w pamięci chcemy zachować na zawsze. Nasi najbliżsi. Ci, którzy znaczą dla nas najwięcej. Zwierzęta, z którymi przeżyliśmy tyle wspaniałych momentów i które były nam bliższe niż przyjaciele. Miejsca, do których wracać będziemy wspomnieniami już zawsze, bo tam właśnie stało się coś, co dla nas jest ważne.
W tej grupie chcemy pokazać, że istnieją miejsca, ludzie i zwierzęta, którzy byli lub są wciąż dla nas inspiracją, czymś, co jest ważne, cenne i bliskie.

See the group rules and join this group here

Your Hosts