It’s a tee. It’s a dress. It’s the new Graphic T-shirt Dress.

Human. Animal. Nature./Czlowiek. Zwierze. Natura. (2 per day, approval required)

Group Rules:

1. We try to show our best work.
2. ONLY 2 works per a day! Others also have the right to show what was done.
3. Allow photographs, prints, t-shirts, writing.
4. We do not allow work on the topic offensive, racist, vulgar, sexually explicit.
5. Anyone who meets the above conditions is welcome.
6. Have all a good fun!
-———————————————————————————————————————
1. Starajmy się pokazywać nasze najlepsze prace.
2. Tylko 2 prace na dzień! Inni również mają prawo pokazać, czego dokonali.
3. Dopuszczamy fotografie, grafiki, koszulki, pisanie.
4. Nie dopuszczamy prac o tematyce obraźliwej, rasistowskiej, wulgarnej, pornograficznej.
5. Każdy, kto spełni powyższe warunki jest mile widziany.
6. Bawmy się wszyscy dobrze!