20% off. 9 out of 10 dentists recommend sitewide savings. Use TOOTH20

Human. Animal. Nature./Czlowiek. Zwierze. Natura. (2 per day, approval required)

All about wonderful word of nature./Wszystko o cudownym świecie Natury.

Recent Work

 • chiffchaff (Phylloscopus collybita) -Cieszyn, Poland by KondzioK
 • Dawn breaking - garfish biting by indiafrank
 • Sun kisses... by Ana Belaj
 • The long-tailed tit (Aegithalos caudatus) - Cieszyn, Poland by KondzioK
 • Wreck Island Shore II by Debbie Oppermann
 • Kondane Deer by mindprintz
 • Rugged Shore - Wreck Island by Debbie Oppermann
 • Ecclesiastes 3:11 You Make All Things Beautiful, In Your Time... by Laurie Puglia
 • Frothy by Laurie Puglia
 • Autumn Glory Collage by SunriseRose
 • Lipping it Up - Gold Plated Embouchure Plate by SunriseRose
 • Time to scratch his (red-backed shrike: Lanius collurio) - Cieszyn, Poland by KondzioK

About This Group

The coexistence of man with the animal in this results in what surrounds us. Nature. The mutual coexistence of organisms, passes is up and operating in a common name of the beauty of our world which will never pass away.
Our goal as a people, is taking care of animals and nature, showing not only our inner beauty, but also the beauty of what we live and what surrounds us.
Let us not only for themselves but also those critics willing to help, advice, learning about each other meaning of beauty that is around us.
Guided by the principle of beauty to everything that Mother Nature is a child, those living being as big and almost invisible beauty of the rain … Let others share our joy to see the charm of these …
-—————————————————————————————————————————————————————-
Współistnienie człowieka ze zwierzęciem w konsekwencji daje to, co nas otacza. Naturę. Wzajemne współistnienie organizmów, przenikających się, uzupełniających i działających w jedno wspólne imię piękna naszego świata, które nigdy nie przeminie.
Naszym celem, jako ludzi, jest dbanie o zwierzęta i Naturę, ukazywanie nie tylko naszego wewnętrznego piękna, ale też i piękna tego, w czym żyjemy i co nas otacza.
Bądźmy dla siebie nie tylko krytykami ale i osobami skorymi do pomocy, porady, nauki o wzajemnym rozumieniu piękna, jakie jest wokół nas.
Kierując się zasadą piękna dla wszystkiego, co jest dzieckiem Matki Natury, zarówno tych wielkich istot żyjących jak i niemal niewidzialnego piękna deszczu… Pozwólmy innym dzielić naszą radość z dostrzegania owych uroków…

We welcome the work of presenting the human, animals, plants and everything that belongs to the wonderful world of nature.//Mile widziane prace przedstawiające człowieka, zwierzęta, rośliny oraz wszystko to, co należy do cudownego świata natury.

See the group rules and join this group here

Your Hosts